Pluk het moment op het juiste moment

Een nieuw jaar biedt tijd voor een nieuwe bevlogenheid.
Hoog tijd om het juiste moment te plukken.
Maar wat is het juiste moment?

Een vraag die al speelde bij de oude Grieken, die aan dat onderscheidende moment de godheid Kairos verbonden. Kairos personificeert het juiste moment als een tijdsbeleving, die haaks staat op de chronologische tijd van de, eveneens Griekse, God Chronos.

De chronologische (lineaire) tijd is ooit om praktische redenen  ingesteld, gebaseerd op het dag- en nachtritme en om onderlinge afspraken mogelijk te maken. Zonder lineaire tijd is geen menselijke interactie mogelijk en kunnen mensen geen zaken doen. Naast die allesbepalende tijdsfactor zijn er echter ook momenten waarop de lineaire tijd vrijwel geen rol speelt, dat zij kan verstrijken zonder dat men dat in de gaten heeft, omdat men geconcentreerd bezig is, of onder invloed van schoonheid of  in gedachten verzonken wegdroomt….Dat is het moment waarop men ‘de tijd vergeet’, het  moment waarop zich dikwijls een doorbraak, een vernieuwing, schoonheid, inzicht of daadkracht manifesteert. Losgezongen van de lineaire tijd krijgen kunstenaars op zo’n moment inspiratie en beleven wetenschappers hun Eurekamoment. Volgens de oude filosofen hebben zij dan op het juiste ogenblik het Kairosmoment geplukt.

Veranderingen in gang zetten, een nieuwe manier van denken initiëren of een ommekeer teweeg brengen, dat spreekt ons wel aan. Wij zijn van mening dat

JAH de juiste down-to-earth omgeving biedt om zo’n Kairosmoment te kunnen plukken. Heel gewoon door de benodigde voorwaarden te scheppen, ruimte en kansen te bieden en vooral ‘de tijd te nemen’ om onze opdrachtgevers op het juiste moment op het goede spoor te zetten.

Een nieuw lineair jaar zal ons opnieuw in de gelegenheid stellen om samen met u van het juiste ogenblik gebruik te maken om kansen te benutten en nieuwe wegen te bewandelen.
We hebben er zin in en willen u, al dan niet geholpen door Kairos, ook komend jaar weer op weg  helpen om die inspirerende momenten van helder inzicht op de juiste manier aan te wenden en een positieve verandering teweeg te brengen.

Want….. nee heb je en JAH kun je krijgen!