Disclaimer

Eigenaar
De website is eigendom van JAH Consultants (KvK nr. 61735361), hierna te noemen JAHC.

Gebruik
Uw toegang tot en gebruik van deze website vindt plaats onder de voorwaarden en bepalingen zoals hieronder aangegeven. Door toegang te zoeken tot en gebruik te maken van de website geeft u aan, akkoord te gaan met bedoelde voorwaarden en bepalingen. JAHC besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in de website van JAHC onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. JAHC accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor enigerlei verlies of schade die voortvloeit uit eventuele fouten of onjuistheden op deze site. Iedere bezoeker die gebruik maakt van de informatie op deze website doet dit volledig voor eigen risico.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
In geen enkel geval is JAHC aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
• Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
• De informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
• Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan u wordt gezonden;
• De werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
• Misbruik van deze website;
• Verlies van gegevens.
De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien JAHC op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Intellectuele eigendomsrechten
JAHC, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JAHC of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Informatie van derden
Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van JAHC. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door JAHC worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. JAHC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites

Voor een verdere toelichting verwijzen we u ook naar de ‘Privacy Verklaring’