Commissariaten

De directie en eigenaren van small & mid cap ondernemingen en familiebedrijven hebben behoefte aan een professionele Raad van Commissarissen of Raad van Advies ter ondersteuning van het management. Hierbij is het samen met de klant definiëren van functie en verantwoordelijkheid van de toezichthouder(s) ons basisprincipe. Samen vaststellen wat de rolverdeling gaat worden en wat de implicaties van de diverse functies inhouden. Stilstaan bij de gewenste (branche) kennis en ervaring van kandidaten en niet per definitie koersen op namen uit de gevestigde circuits. Ook hier gaan we voor kandidaten die staan voor kwalitatieve advisering, navenant toezicht en de serieuze invulling van ‘corporate governance’.

Neem contact op