Executive Leadership Development

Welke kracht en zwakte huizen er binnen de leiding van de organisatie? Waarom worden welke doelen niet bereikt? Worden de individuele en collectieve kwaliteiten van het management wel goed benut? Is er balans in competenties? Moet er wat gebeuren aan de sfeer en/of de dynamiek binnen het managementteam? Op enig moment cruciale vragen die een duidelijk antwoord verdienen en om actie vragen.

Maar garandeert dat de noodzakelijke, gewenste effecten?  De ervaring leert dat objectieve externe regie van dit interne proces en de persoonlijke begeleiding van betrokkenen leiden tot positieve effecten. Dus meer richting en duidelijkheid in functioneren, betere benutting van het individueel potentieel, versterking van het team, verbetering van de sfeer en uiteindelijk een beter bedrijfsresultaat.

Neem contact op